Cho tất cả huynh, tỷ, muội ở HST . MĐ l người mới v lu rồi m chưa c dịp cho lm quen với mọi người, hm ny vo xin cho tất cả