MƯỢN

Mượn giấy bt thả hồn con chữ
Theo mực mu tm sứ hoa yu
Gởi lng mnh theo điều ngn ngữ
Thả nhẹ nhng tm sự đang tru

Giấy trắng hỡi bao điều muốn ni
Gi gim ti đừng hỏi v sao?
m lặng lẻ để tro ngấn lệ
Hồn nhận sầu chiếm bể hư hao

Mặc kệ nh đừng nn nao lắm
Cứ thản nhin gậm nhấm lng ti
Đừng thắc mắc... mắt mi lấm tấm
Những hạt buồn rơi đẩm giấy ơi

Cho ti mượn thả đời sương gi
Nếu một mai tnh c ln ngi
Ti sẽ viết vạn lời ơn đ
Nhờ giấy, mực thấu rỏ lng ti

Tịnh Tm