Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 10 of 20
 1. #1

  Trang Thơ Ht Ni của Trần Nhất Lang


 2. #2
  HT NI

  Trch trong sch Việt nam Văn Học Sử Yếu của Dương Quảng Hm
  N. N sưu tầm  Ht ni l một trong cc lối ht ả-đo hay đo nương-ca. Ht ả - đo gốm những lối ca tr do đo-nương (hoặc c đo) ht, đối với lối ht trai hay H-nam do gip-cng (hoặc kp) ht.
  Ht ả - đo kể c nhiều lối như dng hương,gio trống, gửi thư, tht nhạc Nhưng chỉ c lối ht ni l thng dụng nhất l c văn chương l-th nhất.
  Ht ni c thể coi l một biến thể của hai thể lục bt v song thất.


  Đủ khổ, di khổ v thiếu khổ,- Mỗi bi ht ni chia lm nhiều đoạn gọi l khổ bi. Mỗi khổ c bốn cu, trừ khổ cuối chỉ c ba cu.  Theo số khổ, ht ni chia lm ba thể:

  1. Đủ khổ l những bi c ba khổ (khổ đầu 4 cu, khổ giữa 4 cu, khổ xếp 3 cu) cộng l 11 cu. Thế ny l chnh thức.
  2. Di khổ l những bi c hơn ba khổ (khổ di ra l khổ giữa).
  3. Thiếu khổ l những bi thiếu một khổ (thường l khổ giữa) chỉ c 7 cu.

  Hai thể sau l biến thức.

  I. Đủ khổ
  Cc cu trong bi đủ khổ: theo tiếng nh nghề, 11 cu trong bi đủ khổ c tn ring l :
  - khổ đầu: hai cu 1 2 l l đầu, hai cu 3 4 l xuyn thưa.
  - Khổ giữa: hai cu 5-6 l thơ, hai cu 7-8 l xuyn mau.
  - Khổ xếp: cu 9 l dồn, cu 10 l xếp, cu 11 l keo.

  Số chữ trong cu ht ni: số chữ khng nhất định , thường đặt những cu 7,8 chữ, nhưng c khi đặt những cu ngắn hơn chỉ c 4,5 chữ, hoặc di tới 12,13 chữ.
  Duy c cu cuối bao giờ cũng đặt 6 chữ v hai cu 5-6 đặt thnh hai cu thơ th phải theo thơ ngũ ngn hoặc thất ngn. Nhưng hai cu 5-6 khng đặt theo thể thơ v c số chữ so le cũng được. Th dụ (hai cu 5-6 trong bi R mặt tu mi của Nguyễn Cng Trứ):


  Đố kỵ s chi con tạo
  Nợ tang bồng quyết trả cho xong.

  Cch gieo vần trong bi ht ni:

  Cch gieo vần phải theo cc lệ sau ny:


  1. Trong bi ht ni, dng cả hai thứ vần: vầng bằng v vần trắc. Khi no trong một cu đang vần bằng đổi sang vần trắc hoặc trả lại thế th vừa c yu vận v cước vận. những cu ấy l cc cu chẵn, trừ cu thứ su l cu thơ nn chỉ c cước vận thi.
  2. Trong mỗi khổ, cước vận của cu đầu v cu cuối phải dng tiếng trắc, cước vận của hai cu giữa phải dng tiếng bằng. cn yu vận của cu thứ hai th phải dng tiếng trắc m của cu thứ tư th dng tiếng bằng để c thể chuyển vần trắc sang vần bằng hoặc vần bằng sang vần trắc được.
  3. yu vận gieo vo chữ cuối đoạn thứ nh (về sự chia đoạn, xem r mục sau).

  Luật bằng trắc trong cc bi ht ni. - Đại khi luật bằng trắc cc cu trong mỗi khổ bi ht ni l như sau (những chữ in nghing ) khng cần theo đng luật, theo lệ (nhất, tam, ngũ bất luận ):


  Cu thứ nhất : t t b b t t
  Cu thứ nh : b bt t b b
  Cu thứ ba : b b t t b b
  Cu thứ tu : t t b bt t

  Nn nhớ : Cu đầu v cu cuối theo một luật v hai cu ấy đều gieo vần trắc, hai cu giữa đều theo một luật v hai cu ấy đều gieo vần bằng.


  Lời ch

  1. Khổ xếp chỉ c ba cu th theo luật của ba cu đầu kể trn.
  2. Những cu 5-6 v những cu khc trong bi ht ni, nếu đặt thnh cu thơ, th phi theo đng luật thơ ngũ ngn hoặc thất ngn.
  3. Những cu 6 chữ theo đng luật kể trn. Cn những cu di trn 6 chữ th đối với việc ứng-dụng luật ấy, phải chia lm ba đoạn con, mỗi đoạn hai chữ, hoặc 3,4 chữ hay di hon nữa. Trong mỗi đoạn, chỉ kể chữ cuối l phi theo luật bằng trắc, trong chữ trn gc ra ngoi khng kể, muốn đặt tiếng g cũng đuợc.
  4. Những cu 4,5 chữ chỉ chia lm hai đoạn th đoạn thiếu l đoạn đầu khng kể, cn hai đoạn cuối theo đng luật. Th dụ cu đầu bi Chơi thuyền Hồ Ty của Nguyễn Khuyến :

  Thuyền lan nhẹ nhẹ
  b b t t

  Cu đầu bi Ci th say ruợu của Nguyễn Cng Trứ (?)

  Say chua ? Say mới th
  b b 0 t t


  5. Những cu lấy chữ sẵn khng theo đng luật bằng trắc.
  Th dụ cu thứ hai của khổ xếp trong bi ny Mộng sự với chn thn của Cao B Qut (?):
  Qun bất kiến Hong-h chi thủy thin thuợng lai.
  ( cu ny l cu lấy chữ sẵn ở trong bi Tuong tiến tửu của L Bạch ).


  Lời ch-
  Lệ gieo vần v luật bằng trắc tuy như đả kể trn, nhưng đi khi nh văn khng lm theo đng hẳn cũng đuợc, miễn l cu đăt c thể ht đuợc lưu lot th thi..


  Một bi ht ni c đủ khun khổ lm mẫu :

  Nợ nam nhi của Nguyễn Cng Trứ (0= chữ gc ra ngoi luật, b = bằng; t = trắc; yv = yu -vận; cv = cuớc-vận; (hết một đoạn)

  I :Tang bồng hồ thỉ nam nhi tri.
  B b t t b b t (cv) ( theo luật thơ)

  II : Ci cng danh l ci nợ nần.
  0 b b t t (yv) b b

  III : Nặng nề thay hai chữ qun thn !
  0 b b t t b b (cv)

  IV : Đạo vi tử, vi thần đu c nhẹ.
  0 t t b b (yv) 0 t t (cv)

  V : Cũng rắp điền vin vui tuế nguyệt.
  T t b b b t t (cv)

  VI : Trt đem thn- thế hẹn tang bồng.
  B b t t t b b (cv)

  VII : Xếp bt nghin theo việc kiếm cung.
  0 t b t t b b (cv)

  VIII : Hết hai chữ trinh trung bo quốc,
  0 t t b b t t (cv)

  IX : Nghing mnh những v dn v nuớc,
  0 t t b b t t (cv)

  X : Ti kinh lun từ truớc để về sau,
  0 b b t t (yv) 0 b b (cv)

  XI : Nghn thu một tiếng : cng hầu.
  B b t t b b (cv)

  II DI KHỔ

  Cch lm bi ht ni di khổ. - Trong những bi di khổ, khổ đầu, vẫn ở trn, khổ xếp vẫn ở duới, cn khổ giữa th lm di ra thnh hai ba khổ hoặc nhiều hon nữa ty . Trong những khổ di ra, số cu, số chữ, cch gieo vần v luật bằng trắc cung theo như cc khổ chnh. Th dụ phong cảnh Huong son của Mạnh Chu Trinh ( xem phần thứ nh, bi số 133).

  III_ THIẾU KHỔ
  Những bi khổ thiếu - một đi khi bi ht ni thiếu hẳn đi một khổ, thuờng l khổ giữa, chỉ cn lại c 7 cu.
  Th dụ :


  Tiễn biệt  Ngn cho nỗi xoay vần thế cục
  Sum-họp ny chả b lc phn ly,
  Hỡi ng tơ ! Độc địa lm chi!
  Bắt kẻ ở người đi m nỡ được!
  Thi đ cht cng nhau nguyện-ước,
  Duyn đi ta chả trước th sau.
  Yu nhau nhớ lấy lời nhau.  CUNG THC THIỀM
  IV-MƯỠU

  Định nghĩa : Mưỡu l những cu lm theo thể loại lục bt đi km với ht ni, hoặc ở trn (mưỡu đầu), hoặc ở dưới (mưỡu hậu).
  Khng phải bi ht ni no cũng c mưỡu; c nhiều bi khng c. Lại c bi chỉ c mưỡu đầu hoặc mưỡu cuối; c bi c cả mưỡu đầu v mưỡu cuối.

  Mưỡu đầu :

  Mưỡu đầu c thể c một cặp cu lục bt (mưỡu đơn)hoặc hai cặp cu lục bt (mưỡu kp).
  Những cu mưỡu đầu bao giờ cũng đặt trm ln bi ht ni. Cu mưỡu cuối khng phải hiệp vần với cu đầu bi ht ni. Th dụ :


  Đồng Tiền


  Mưỡu ( đơn)

  Hi tanh chẳng th vị g,
  Thế m ai cũng kẻ v, người yu.


  Ni:

  Tạo-vật bất thị v để sự,
  Bn chi ra một thứ quấy chơi.
  Đủ vung trn tuợng Đất, tuợng Trời.
  Khẳm họa, phc, nguy, yn, tử, hoạt.
  Chốn kim-mn noi tử-tht
  Mặc phao tuồng khng kẻ phng nhn.
  Đương om-sm chớp giật, sấm ran
  Nghe xốc xch, lại gi ha mua ngọt.
  Kẻ ti-bộ đa vo phương vận đạt,
  Khng ngươi, cng ải với cỏ cy
  Nguời ym ym đnh một phận trầm mai
  C g, lại trổ ra sừng gạc.
  Dốc đy ti, mặt Nguyễn lang ngơ-ngc,
  Trổng đầu giuờng, gan trng-si-lu-bu.
  Để đon ấm- cu-nhu,
  Khiến lu ti-danh vơ-vẩn.
  Khả qui tầm thuờng a đổ vật
  Khuớc giao đo để đại thần linh.
  Đương đồ ai chẳng chuộng gia Huynh,
  Th thế, kể lấy lm đệ nhất,
  Tiếng xỏng-xảnh đầy trong trời đất,
  Thần cũng thng, huống nữa l ai?
  Long đồ nghĩ cũng nực cuời.


  NGUYỄN CNG TRỨ


  Hồ Hon Kiếm

  Muỡu (kp )


  Lnh-đnh duới nuớc trn trời,
  Quanh thuyền trăng gi một vi ng thơ.
  Bt nghin để sẵn bao giờ,
  Đề cu tuyệt-diệu cn nhờ tay ai?

  Ni:

  Thu phong thu nguyệt.
  Cảnh Kiếm-hồ bao xiết vẻ phong-quang,
  Soi biết bao lợi-tẩu danh-truờng,
  Ka vn-cẩu mảnh guong cn mi đ
  Nước biếc khn tm gương Thi-tổ
  Đ xanh hầu mốc chữ Phuong-đinh.
  Chẳng quản chi nguời chi nhục, kẻ chi vinh,
  Lấy sơn thủy hữu tnh lm khế hữu.
  Khi bnh hoa,khi đối tửu,
  Kho trời chung phong nguyệt của ring ta:
  Chơi đi kẻo nữa m gi.


  HONG CẢNH TUN


  Muỡu hậu - Muỡu hậu bao giờ cũng l muỡu đơn. Muỡu hậu thuờng đặt ở cu xếp v cu keo; nhưng cung c khi đặt ở duới cu keo, nghia l đặt hẳn xuống cuối cu bi ht ni. Nếu hai cu muỡu hậu đặt xen vo giữa cu xếp v cu keo, th cu lục phải ăn vần với cu xếp ở trn ở cu bt phải bung vần với cu keo ở duới bắt vo. Th :Cầm k thi tửu của Nguyễn Cng Trứ (xem phần thứ nh, bi thứ 102)
  Một số bi Ni c thể vừa c muỡu đầu vừa c muỡu hậu. Th dụ :


  Vịnh Tiền Xch Bch

  Gi trăng chứa một thuyền đầy,
  Của kho v tận biết ngy no vơi.
  ng T-tử qua choi xch-bch,
  Một con thuyền với một ti thơ.
  Gi hiu-hiu mặt nuớc nhu tờ,
  Trăng chnh-chếch đầu non mới l.
  Thuyền một l xng ngang ghềnh bạch-lộ,
  Bung cho hoa len-lỏi chốn sơn-cương.
  Ca rằng:
  Quế chạo hề lan tương,
  Kch khng minh hề tố lưu quang.
  Diểu-diểu hề du hoi,
  Vọng mi-nhn hề thin nhất phương.
  Nguời ỷ-a ro-rắt, khc cung thương.
  Tiếng ku lẫn tiếng ca vang đy nuớc.
  Sực nhớ kẻ quay ngọn gio vịnh cu thơ thuở truớc,

  Nghi sự đời nn cảm nỗi ph-du.
  Hai kho phong nguyệt nghn thu hy cn.
  Cn trời, cn nuớc, cn non.

  NGUYỄN CNG TRỨ

  CC TC PHẨM K CỨU

  1.) Phan Kế Bnh, Việt hn văn khảo (sch đa kể truớc)
  2.) Uu-thin Bi-Kỉ, Quốc văn cụ thể: Tn Việt Nam thư-x H Nội
  3.) Đng Chu, Cổ-sy nguyn-m, cuốn thứ nh (sch đa kể truớc)
  4.) n-như Nguyễn Văn Ngọc, Đo- nương ca, tập I, Ht ni v ht muỡu. Việt văn thư-x, Vĩnh-hưng-long thư qun H Nội.
  5.) Phạm Văn Duyệt, Ht ả đao, quyển thứ nhất. Imp. Du Trung- Bắc tn- văn H-nội
  6.) Hong- tăng- B, Văn ca trch cẩm 200 bi ht ả đao, Tn-dn thư-qun H- nội.
  7.) Phạm Quỳnh, Văn chuong trong ht ả đao, P.N.t.XII số 69 tr.171-188

 3. #3


  DU XUN
  MƯỠU


  Du xun ngy rộng thng di
  Mun hồng ngn ta biết ai bạn giờ ?
  Mận hỏi th Đo xin thưa
  Trch người khng đến hững hờ hoa xun .


  NI


  Ngy xun đẹp thảnh thơi du ngoạn
  Lắm hoa xinh mun vạn ta hồng
  Đang cợt đa chờ đn gi đng
  Thơ với rượu, vẳng bn sng n gọi .
  Thi sĩ gieo vần tm mới

  Giai nhn dạo gt ngắm trời xanh
  D l ai, dn giả hay bậc cng, khanh

  Cũng sắm sửa hội đạp thanh n nức
  Xun chn chục thiều quang đưa bng c
  Đi chim oanh ru rt ht trn cnh
  Vui xun tơ liễu cn xanh !
  Last edited by TranNhatLang; 03-04-2015 at 05:05 PM.

 4. #4  CẢNH ĐN NHẠN BAY XUỐNG BI CT . (1)
  MƯỠU  Ka đu ct phẳng một doi
  Mấy chm cỏ lục, loi thoi trận nhn
  (Hoa Tin Truyện)  NI

  Ngn Tương ct phẳng
  Trn khng ka đn nhạn đưa thoi
  Lớp theo đn, lớp chậm cnh đơn ci
  Thủy triều xuống nhạn từng đi về bi tr .
  Vng lập ruộng thu ăn dễ đủ
  Tuyết in bi trảy chẹn thưa rồi (2)
  Cảnh thanh nhn chim nhạn đậu bn doi
  Dng nước chẩy bng chiều rơi thấp thong .
  Thn lữ thứ hương quan mờ khi sng (3)
  Thương cho người lẻ bng đn chong
  Ni lng ai biết hay khng ?


  (1) Phỏng theo thơ bi Bnh Sa Lạc Nhạn,
  một trong 8 bi Bt Cảnh Tiu Tương
  của danh sĩ nước ta Lương Nhữ Hộc
  vịnh 8 bức họa của Tống Địch, Trung Hoa .

  (2) Hai cu 5 & 6 lấy nguyn văn bi nguyn tc
  Bnh Sa Lạc Nhạn .
  Trảy l la điu c, chim nhạn rất thch ăn .
  Chẹn l ngăn cản .
  (3) Hương quan l ci cổng lng, thn . Cu ny ni
  nhn khi sng trn sng m nhớ tới qu hương .
  Mượn hai cu cuối bi Hong Hạc Lu của Thi Hiệu :
  "Nhật mộ hương quan h xứ thị
  Yn ba giang thượng sử nhn sầu "
  Tản Đ dịch thơ :
  "Qu hương khuất bng hong hn
  Trn sng khi sng thm buồn lng ai ."


  Trần Nhất Lang


 5. #5  CẢNH CHỢ CHIỀU Ở CHN NI . (1)  MƯỠU

  Ka đu my tạnh chn ngn
  Lưng đo xơ xc, họp tan chợ chiều .

  (Hoa Tin Truyện)


  NI

  Tm bức bnh phong n
  i mở
  Cảnh hong hn chn ni chợ phơi bầy
  L xanh xanh, nh vng chiếu trn cy
  Rượu giữ khch, người về c dy liễu xỏ .

  Điếm nọ cờ cn trương gi
  Lều kia rm đ cuốn my (2)

  Vẳng trn sng điệu so khc Lạc Hoa Mai (3)
  Người cỡi hạc đ bay về ni thẳm .
  Trn đỉnh ni bng chiều bảng lảng
  Chốn qu nh vầng trăng sng cn khng ?
  Trăng chia hai mảnh nhớ mong ! (4)


  (1) Đy l bi Sơn Thị Tnh Lam, l bi thứ hai của
  Bt Cảnh Tiu Tương cng một tc giả Lương Nhữ Hộc .
  Thiết tưởng chng ta cũng nn biết đi nt về Tiu Tương .
  Tiu Tương l chỗ sng Tiu v sng Tương hiệp lại trong
  tỉnh Hồ Nam, Trung Hoa . Sng Tương pht nguyn từ
  Dương Hải Sơn (Quảng Ty) chảy qua Hồ Nam, Trường Sa,
  vo hồ Động Đnh. Nơi ny c nhiều cảnh đẹp,
  nh danh họa Tống Địch đ ghi lại những cảnh ny trn
  tm bức họa nổi tiếng, được nhiều danh sĩ lm thơ vịnh .

  Vua Thuấn di gi đi tuần th xứ Thương Ng v mất ở đ .
  Hai b vợ l Nga Hong v Nữ Anh đi tm vua Thuấn đến
  bờ sng Tiu Tương, cả hai ngồi bn bờ sng m khc,
  nước mắt vấy vo những cnh trc . Về sau trc mọc ở
  bờ sng Tương đều lấm chấm trng như đồi mồi .
  Người ta gọi l Tương phi trc, hay dng lm mnh cửa .
  Trong Truyện Kiều c cu :

  "Mnh Tương lất phất gi đn
  Hương gy mi nhớ, tr khan giọng tnh".

  V chữ giọt Tương chỉ nước mắt cũng ở điển ny m ra .

  (2) Hai cu ny trch nguyn văn của nguyn tc .Đy l
  loại thơ Thất Ngn Bt C cổ thể, thường c hai
  cu 6 chữ ở cặp Trạng hay cặp Luận .
  Trong cuốn Hồng Đức Quốc m Thi Tập chng ta thường
  thấy những bi thơ viết theo cch ny .

  (3) Lạc Mai Hoa l tn một khc so rất th lương khiến
  người nghe phải chạnh nhớ tới qu hương mnh .

  (4) Điển ny th dễ rồi . Trong Tuyện Kiều c cu :
  "Vầng trăng ai xẻ lm đi
  Nửa in gối chiếc, nửa soi dậm trường".


  Trần Nhất Lang
  Last edited by TranNhatLang; 03-04-2015 at 05:06 PM.

 6. #6

  CNH BUỒM VỀ TỪ NƠI XA (1)  MƯỠU


  Ka đu cuối phố quạnh hiu
  Chn trời thấp thong con cho về khơi .
  (Hoa Tin Truyện)
  NI


  Bến liễu thuyền san st
  Buồm xa về lớp lớp đậu bn doi
  Giy lo căng thuận gi phương trời
  Xuyn cnh my vượt trng khơi sng rẽ .
  Thuyền tch thinh thinh cho nhẹ nhẹ

  Khi tan thức thức lục ơi ời (2)
  Sng Ng, bể Sở từng đến thăm chơi

  Bt Ma Cật đố vẽ vời nn bức họa (3)
  Phong cảnh ấy tay thợ trời điểm ha
  Thuyền my sng nước đ gom cả vo đy
  Cng nhn m dạ thm say !

  (1) Đy l bi Viễn Phố Quy Phm, l bi thứ ba
  trong Bt Cảnh Tiu Tương của Lương Nhữ Hộc .
  Viễn Phố : L nơi bn hng xa . Cn c nghĩa l nơi ở xa .
  Thơ B Huyện Thanh Quan c cu :
  Gc mi, ngư ng về viễn phố
  G sừng, mục tử lại c thn .


  (2) Hai cu 5&6 lấy trong bi nguyn tc .
  Tch : L tch bến . Rời bến .
  Thinh thinh : Như thnh thnh, c nghĩa l rộng ri .
  Cn c nghĩa l rất nhẹ .
  Thức thức : L thứ ny thứ khc . Nhiều thứ .
  Trong Truyện Kiều c cu :
  "Thời trn thức thức sẵn bầy
  Gt sen thoăn thoắt dạo ngay mi tường".
  Lục : Mầu xanh l cy . ni sau khi khi tan,
  phong cảnh hiện ra với bao nhiều cy cối xanh tươi
  cng với mầu xanh của vm trời, khiến ta lin tưởng
  tới cu thơ cổ : "Thu thủy cộng trường thin nhất sắc."
  Dng nước thu v bầu trời (di) cng chung một mầu .
  Tố Như tin sinh c cu tả cảnh rất hay, c lẽ phần
  no ảnh hưởng cu thơ cổ ny :
  "Lung linh đy nước in trời
  Thnh xy khi biếc, non phơi nh vng."


  (3) Ma Cật . Vương Duy tự l Ma Cật, đời Đường .
  Năm 21 tuổi thi đậu tiến sĩ, ra lm quan .
  ng sớm từ quan về ở ẩn ở ni Chung Nam .
  Ngoi ti thơ ra, Vương Duy cn snh m nhạc,
  giỏi thư php v hội họa . Tranh sơn thủy của ng
  mở đầu cho lối họa Nam tng .
  Vương Duy c địa vị cao trong Nam phi Thiền tng .
  Người đời gọi ng l Thi Phật .
  Trần Nhất Lang
  Thu Apr 01, 2010
  Last edited by TranNhatLang; 03-04-2015 at 05:08 PM.

 7. #7

  TIẾNG VẠC ĐM SƯƠNG
  MƯỠU


  Vẳng nghe tiếng vạc ku sương
  Bể du mấy độ tang thương mấy lần .

  NI


  M sương phố ni
  Một người xưa đi dưới bng chiều rơi
  Mười lăm năm bao vật đổi sao dời (*)
  Nghe đu đ tiếng vạc Hời ku đm vắng .
  Đời vương mộng o xanh my trắng


  Thơ đọng sầu dng thắm gối khuya
  Dấu ruộng du biển cả hy cn kia

  Tranh vn cẩu vẫn hiện về theo my xm .
  Giấc mộng lớn một mầu ảm đạm (**)
  Chưa suy tn ai dm ni bền lu
  Cổ kim mấy bi nương du !  (*) Năm 1990 tc giả ln thăm thnh phố Đ Lạt .


  (**) Phỏng theo thơ của L Bạch trong bi
  Xun Nhật Ty Khởi Ngn Ch .


  "Xử thế nhược đại mộng"


  Dịch nghĩa : Cuộc đời giống như giấc mộng lớn .  Trần Nhất Lang
  Sun Mar 21, 2010
 8. #8  THĂM GIẾNG NGỌC TRN NI .


  MƯỠU

  Nhớ xưa thăm giếng trn đo
  Rừng hoa chim ht, thc gieo tiếng đn .


  NI


  Rủ nhau thăm Giếng Ni
  Một đon người dắt du nối đui leo
  Thăm giếng Ngọc xa mi tận đỉnh đo
  Xe giy cp cheo leo qua ni lửa .

  Đy giếng lung linh trời lật ngửa
  Cỏ ru ln phn nước trong veo

  Qua đồi hoa chim ht gi ngn reo
  Đường khc khuỷu giọt sương gieo cnh liễu .
  No thi sĩ, giai nhn yểu điệu
  Nắng hồng ln rọi chiếu bước cầu treo
  M
  i vui dốc mấy cũng tro .


  Trần Nhất Lang
  Thu Mar 25, 2010

 9. #9  NGƯỜI VỀ KẺ Ở  MƯỠU

  Người ơi, người ở đừng về
  Để cho nguyệt gc hoa l tủi hờn
  Tương tư chết nửa tm hồn
  Mi son phai nhạt, lệ tun m đo .
  NI


  Người về, kẻ ở
  Suốt năm canh cứ nhớ nhớ, thương thương
  Buổi hm nao chia chn rượu đm trường
  Giục tiếng trống bn tường, g bo gọi .

  Bứt rứt nhẽ trăm tơ ngn mối
  Băn khoăn lời một chốn hai nơi

  Trt đa mang tiếng ht giọng cười
  Một ngy nn nghĩa cũng l người tri kỷ .
  Khng nỡ bước pht phn kỳ buồn tẻ
  Tiễn người đi m ging lệ đầy vơi
  Tương tư gnh nặng chng ơi !


  Trần Nhất Lang
  Sat Mar 13, 2010

 10. #10  NGỒI TỰA SONG ĐO


  MƯỠU

  Ngồi rằng ngồi tựa song đo
  Hỏi người tri kỷ ra vo c thấy vấn vương ?
  Gi lạnh suốt đm canh trường
  Nửa chăn nửa chiếu nửa giường để đ đợi ai !
  (Quan Họ Bắc Ninh )  NI

  Song đo ngồi tựa
  Đếm sao khuya m nhớ thương nhau
  Buổi chia tay em nghing nn bn cầu
  Chng đi mi, thiếp m sầu gối chiếc .

  Xun trước ng hoa đo sắc biếc
  Sầu trong tim m thắm mầu phai

  Đường hoa xưa thơ thẩn em dạo gt hi
  Đi tay em ngắt nhụy bng nhi m nhớ chng da diết
  Tiếng g gy đu đy nơi điếm Nguyệt (*)
  Dấu giầy ai in tuyết vn cầu Sương (**)
  C đơn gi lạnh đm trường .  Ch thch : (*) (**) Thot ở hai cu thơ cổ :
  "K thanh mao điếm nguyệt,
  Nhn tch bản kiều sương".
  Dịch nghĩa :
  Tiếng g gy nơi điếm cỏ dưới trăng,
  Vết chn người in trn cầu vn c sương ướt .

  Trong Truyện Kiều c cu :
  "Tiếng g điếm Nguyệt, dấu giầy cầu Sương".

  Ở đy tc giả mượn hai cu thơ cổ ny
  để t đậm thm cảnh quạnh hiu, thanh vắng
  trong đm trường . TNL .


  Trần Nhất Lang
  Fri Mar 05, 2010

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •