Trang 9 (Krishnamurti, Những Phản Ảnh Tự Ng-QUYỀN NĂNG)

những kinh nghiệm của c nhn, ci m bạn đả cảm nhận đc kết được. C sự an ổn no trong tm học quyền năng, hay trong những lời rao giảng - Lun cả lời ti ni, hoặc những gio điều cng những vị thầy cao cả. Nhận ra chưa trong những thứ vừa kể c bảo đảm được chổ no khng? Vẫn chưa hết đu, triệu v hằng triệu người đ hnh theo, v suy nghĩ theo kiễu đ, hy vọng một ngy no đ, một đời vị lai, một nơi no đ sẽ được an lnh. By giờ chng ta nn chất vấn v tự hỏi trong đ c phần no l sự thật khng?

Ti yu cầu, chng ta cng lm việc với nhau Đng khng? Chng ta hy cng nhau khm ph. Chng ta cng suy nghĩ cặn kẻ việc ny, để ti khỏi phải suy nghĩ một mnh v bạn khng phải ngồi nghe hoi, nhưng chng ta sẽ chia sẻ cng nhau để tm ra lẻ phải. Như nghn cn người phải vc, hy vọng đi tm một người nơi đu c cht yn ổn v hạnh phc. Vng, đy l bổn phận của bạn v cả ti người thuyết, đi vo cu hỏi rất, rất cặn kẻ. Tm hiễu xem hoặc l một người c thể sống hằng ngy, khng theo lệ, khng bắt chước, tập qun. Bỏi v nếu bạn c một tập qun, một điều lệ, một hnh thức no, th bạn bị rng buộc theo đ d cố hay v tnh.

Khi một người phải lm theo một khun khổ, tn gio, tm l học, hoặc một lề lối tự đặt cho mnh. Th lun c đối nghịch giữa người tập v phương php. Lun lun c sự bất đồng v sự đối nghịch ny tiếp diễn khng ngừng. Nếu ta cứ xong chỗ ny đến chỗ khc. Con người đ được dạy sống trong chốn bất đồng, đa kiến, đủ khun php, đầy thnh kiến, lắm m tn .v.v Đ theo một khun php, người ta sẽ khng bao giờ được giải thot; ta khng biết ci g l lng thương v con người lun tranh đấu v quan trọng ha c nhn; bản ngả trở nn quan trọng lạ thường trong tưởng.

Đấy, c cch no sống bn ngoi khun khổ? - Lề lối của tập qun, thnh kiến, l tưởng, đeo vo tưởng l c một đấng ton năng; Ngi sẽ cứu độ chng ta trong tương lai, chuyễn thế .v.v - Anh ơi, ton l kinh doanh. V by giờ, Ta, một con người, đại diện cho ton thể nhn loại,
Page 9 (Krishnamurti, Reflections on the Self-AUTHORITY)

experienced, which you have felt and from that conclude and have security in that conclusion. Is there any security in psychological authority, in any teachings including the speakers teachings, the so-called religious teachings and the top gurus, you know, all that stuff! is there any security in all that? And yet if you observe, millions and millions are following that path, that way of thinking, hoping that eventually some day, in some future life, or somewhere there is going to be security. Now we are going to question and ask ourselves if in it there is any kind of truth.

Please, we are working together right? We are exploring together. We are really thinking cut this problem together, so that I am not thinking and you merely listening, but we are sharing the thing together to find out the truth of this enormous weight that man has carried hoping thereby to find somewhere some security and happiness. Please, it is your responsibility as well as the speakers to go into this question very very carefully, to find out whether one can live a daily life, a nonconforming life, no-immitative life, not following any particular tradition, because if you have got a tradition, a sanction, a pattern, you will invariably conform to that, consciously, or unconsciously.

When one is conforming to a pattern, religious, psychological, or the pattern which one has set for oneself, there is always a contradiction between what one actually is and the pattern. There is always a conflict and this conflict is endless. If one has finished with one pattern one goes to another. One is educated to live in this field of conflict because of these ideals, patterns, conclusions, beliefs, and so on. Conforming to a pattern one is never free; one does not know what compassion is and one is always battling and therefore giving importance to oneself; the self becomes extraordinarily important with the idea of self improvement.

So, is it possible to live without a pattern? the pattern being tradition, a conclusion, an ideal, an assumption that there is a divinity which will help you in the future to evolve and so on you know, all that business. Now, how is one, as a human being, the total representative of all mankind, how