Thơ ky Niem # 12

Khng c em th anh buồn Biết mấy

Chuỗi ngy di biết than thở cng ai

Ngy qua thng lại năm di

Nằm m gối chiếc nhớ tnh online

( Thơ ti khng viết theo tm ...M ti chỉ viết theo tm` nghỉ suy )

KN-)