C PH ĐẮNG & MƯA
Sng tc: Nguyễn Văn Chung
Trnh by: Thanh Ngọc