Page 1 of 7 123 ... LastLast
Results 1 to 10 of 63
  1. #1
    Senior Member Nguyễn Tm's Avatar
    Join Date
    Dec 2014
    Location
    CALIFORNIA, USA
    Posts
    454

    Lightbulb Tiếng Ht NGUYỄN TM

    Knh cho qu vị, thn chc qu vị c được những giy pht nghe nhạc thư gin khi gh thăm trang nhạc Nguyễn Tm với những tc phẩm trữ tnh dn ca qu hương do Nguyễn Tm trnh by !    Attached Images Attached Images
    Last edited by Nguyễn Tm; 01-04-2019 at 08:01 PM.
    Tm cn chưa thiện, phong thủy v ch.
    Bất hiếu cha mẹ, thờ cng v ch.
    Anh em khng ha, bạn b v ch.
    Lm việc bất chnh, đọc sch v ch.
    Lm tri lng người, thng minh v ch.
    Khng giữ nguyn kh, thuốc bổ v ch.
    Thời vận khng thng, mưu cầu v ch

    Lm Tắc Tử

  2. #2
    Senior Member Nguyễn Tm's Avatar
    Join Date
    Dec 2014
    Location
    CALIFORNIA, USA
    Posts
    454
    LỠ CHUYẾN Đ CHIỀU

    Sng tc : Trần Vũ Anh Bnh
    Trnh by : Nguyễn Tm

    ( Trch trong CD Album vol 2 CT BỤI TNH ĐỜI )    Tm cn chưa thiện, phong thủy v ch.
    Bất hiếu cha mẹ, thờ cng v ch.
    Anh em khng ha, bạn b v ch.
    Lm việc bất chnh, đọc sch v ch.
    Lm tri lng người, thng minh v ch.
    Khng giữ nguyn kh, thuốc bổ v ch.
    Thời vận khng thng, mưu cầu v ch

    Lm Tắc Tử

  3. #3
    Senior Member Nguyễn Tm's Avatar
    Join Date
    Dec 2014
    Location
    CALIFORNIA, USA
    Posts
    454
    BNG LỤC BNH

    Sng tc : H Phương
    Trnh by : Nguyễn Tm - Hạnh Nguyn

    ( Trch trong CD vol 1 LỖI HẸN CNG CA DAO )


    Tm cn chưa thiện, phong thủy v ch.
    Bất hiếu cha mẹ, thờ cng v ch.
    Anh em khng ha, bạn b v ch.
    Lm việc bất chnh, đọc sch v ch.
    Lm tri lng người, thng minh v ch.
    Khng giữ nguyn kh, thuốc bổ v ch.
    Thời vận khng thng, mưu cầu v ch

    Lm Tắc Tử

  4. #4
    Senior Member Nguyễn Tm's Avatar
    Join Date
    Dec 2014
    Location
    CALIFORNIA, USA
    Posts
    454
    O MỚI C MAU

    Sng tc : Thanh Sơn
    Trnh by : Nguyễn Tm

    ( Trch trong CD vol 1 LỖI HẸN CNG CA DAO )


    Tm cn chưa thiện, phong thủy v ch.
    Bất hiếu cha mẹ, thờ cng v ch.
    Anh em khng ha, bạn b v ch.
    Lm việc bất chnh, đọc sch v ch.
    Lm tri lng người, thng minh v ch.
    Khng giữ nguyn kh, thuốc bổ v ch.
    Thời vận khng thng, mưu cầu v ch

    Lm Tắc Tử

  5. #5
    Senior Member Nguyễn Tm's Avatar
    Join Date
    Dec 2014
    Location
    CALIFORNIA, USA
    Posts
    454
    VOL 1 LỖI HẸN CNG CA DAO
    Pht hnh tại Việt Nam : Bến Thnh Audio - Video
    Tại USA : Mưa Hồng Production

    Phng thu : Kim Lợi Studio

    Bin tập : Nguyễn Tm

    Ca sĩ : Nguyễn Tm - Hạnh Nguyn - Cẩm Ly
    Tm cn chưa thiện, phong thủy v ch.
    Bất hiếu cha mẹ, thờ cng v ch.
    Anh em khng ha, bạn b v ch.
    Lm việc bất chnh, đọc sch v ch.
    Lm tri lng người, thng minh v ch.
    Khng giữ nguyn kh, thuốc bổ v ch.
    Thời vận khng thng, mưu cầu v ch

    Lm Tắc Tử

  6. #6
    Senior Member Nguyễn Tm's Avatar
    Join Date
    Dec 2014
    Location
    CALIFORNIA, USA
    Posts
    454
    Vol 3 NHỚ VỀ QU HƯƠNG


    Pht hnh tại Việt Nam : Bến Thnh Audio - Video
    Tại USA : Trung tm Mưa Hồng & Apple film
    Bin tập : Nguyễn Tm
    Ca sĩ : Nguyễn Tm - Hương Lan - NSND Hồng Vn - NSND Lệ Thủy

    Tm cn chưa thiện, phong thủy v ch.
    Bất hiếu cha mẹ, thờ cng v ch.
    Anh em khng ha, bạn b v ch.
    Lm việc bất chnh, đọc sch v ch.
    Lm tri lng người, thng minh v ch.
    Khng giữ nguyn kh, thuốc bổ v ch.
    Thời vận khng thng, mưu cầu v ch

    Lm Tắc Tử

  7. #7
    Tn cổ TNH MẸ TRONG TIM

    Sng tc : Nguyễn Tm
    Trnh by : NSND Lệ Thuỷ - Nguyễn Tm

    ( Trch trong CD vol 3 NHỚ VỀ QU HƯƠNG )

    Bi ny HNC khng nghe được g ca sĩ Nguyễn Tm ơi .

  8. #8
    Senior Member Nguyễn Tm's Avatar
    Join Date
    Dec 2014
    Location
    CALIFORNIA, USA
    Posts
    454
    Xin co lỗi cng hương ngy cũ v đang chờ hướng dẫn của Song Nhi !
    Tm cn chưa thiện, phong thủy v ch.
    Bất hiếu cha mẹ, thờ cng v ch.
    Anh em khng ha, bạn b v ch.
    Lm việc bất chnh, đọc sch v ch.
    Lm tri lng người, thng minh v ch.
    Khng giữ nguyn kh, thuốc bổ v ch.
    Thời vận khng thng, mưu cầu v ch

    Lm Tắc Tử

  9. #9
    Senior Member Nguyễn Tm's Avatar
    Join Date
    Dec 2014
    Location
    CALIFORNIA, USA
    Posts
    454
    Tn cổ TNH MẸ TRONG TIM

    Sng tc : Nguyễn Tm
    Trnh by : Nguyễn Tm - NSND Lệ Thuỷ

    ( Trch trong CD vol 3 NHỚ VỀ QU HƯƠNG )

    Tm cn chưa thiện, phong thủy v ch.
    Bất hiếu cha mẹ, thờ cng v ch.
    Anh em khng ha, bạn b v ch.
    Lm việc bất chnh, đọc sch v ch.
    Lm tri lng người, thng minh v ch.
    Khng giữ nguyn kh, thuốc bổ v ch.
    Thời vận khng thng, mưu cầu v ch

    Lm Tắc Tử

  10. #10
    Senior Member Nguyễn Tm's Avatar
    Join Date
    Dec 2014
    Location
    CALIFORNIA, USA
    Posts
    454
    Thank you Song Nhi đ hướng dẫn !
    Tm cn chưa thiện, phong thủy v ch.
    Bất hiếu cha mẹ, thờ cng v ch.
    Anh em khng ha, bạn b v ch.
    Lm việc bất chnh, đọc sch v ch.
    Lm tri lng người, thng minh v ch.
    Khng giữ nguyn kh, thuốc bổ v ch.
    Thời vận khng thng, mưu cầu v ch

    Lm Tắc Tử

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •