Page 5 of 7 FirstFirst ... 34567 LastLast
Results 41 to 50 of 63
 1. #41
  Senior Member Nguyễn Tm's Avatar
  Join Date
  Dec 2014
  Location
  CALIFORNIA, USA
  Posts
  454
  Đ LẠT ĐM BUỒN

  Sng tc : Sơn Hạ
  Trnh by : Nguyễn Tm

  ( Trch trong CD album vol 2 CT BỤI TNH ĐỜI )


  Tm cn chưa thiện, phong thủy v ch.
  Bất hiếu cha mẹ, thờ cng v ch.
  Anh em khng ha, bạn b v ch.
  Lm việc bất chnh, đọc sch v ch.
  Lm tri lng người, thng minh v ch.
  Khng giữ nguyn kh, thuốc bổ v ch.
  Thời vận khng thng, mưu cầu v ch

  Lm Tắc Tử

 2. #42
  Senior Member Nguyễn Tm's Avatar
  Join Date
  Dec 2014
  Location
  CALIFORNIA, USA
  Posts
  454
  BNG M U

  Sng tc : Cng Thnh
  Trnh by : Nguyễn Tm

  ( Trch trong CD album vol 2 CT BỤI TNH ĐỜI )


  Tm cn chưa thiện, phong thủy v ch.
  Bất hiếu cha mẹ, thờ cng v ch.
  Anh em khng ha, bạn b v ch.
  Lm việc bất chnh, đọc sch v ch.
  Lm tri lng người, thng minh v ch.
  Khng giữ nguyn kh, thuốc bổ v ch.
  Thời vận khng thng, mưu cầu v ch

  Lm Tắc Tử

 3. #43
  Senior Member Nguyễn Tm's Avatar
  Join Date
  Dec 2014
  Location
  CALIFORNIA, USA
  Posts
  454
  Show in Dallas Xun 2015

  Attached Images Attached Images
  Tm cn chưa thiện, phong thủy v ch.
  Bất hiếu cha mẹ, thờ cng v ch.
  Anh em khng ha, bạn b v ch.
  Lm việc bất chnh, đọc sch v ch.
  Lm tri lng người, thng minh v ch.
  Khng giữ nguyn kh, thuốc bổ v ch.
  Thời vận khng thng, mưu cầu v ch

  Lm Tắc Tử

 4. #44
  Senior Member Nguyễn Tm's Avatar
  Join Date
  Dec 2014
  Location
  CALIFORNIA, USA
  Posts
  454
  THAM PH PHỤ BẦN

  Sng tc : Đi Phương Trang
  Trnh by : Nguyễn Tm

  ( Trch trong CD album vol 3 NHỚ VỀ QU HƯƠNG )


  Tm cn chưa thiện, phong thủy v ch.
  Bất hiếu cha mẹ, thờ cng v ch.
  Anh em khng ha, bạn b v ch.
  Lm việc bất chnh, đọc sch v ch.
  Lm tri lng người, thng minh v ch.
  Khng giữ nguyn kh, thuốc bổ v ch.
  Thời vận khng thng, mưu cầu v ch

  Lm Tắc Tử

 5. #45
  Senior Member Nguyễn Tm's Avatar
  Join Date
  Dec 2014
  Location
  CALIFORNIA, USA
  Posts
  454
  ĐỘC HUYỀN

  Sng tc : Trần Trịnh
  Trnh by : Nguyễn Tm

  ( Trch trong CD album vol 3 NHỚ VỀ QU HƯƠNG )

  Tm cn chưa thiện, phong thủy v ch.
  Bất hiếu cha mẹ, thờ cng v ch.
  Anh em khng ha, bạn b v ch.
  Lm việc bất chnh, đọc sch v ch.
  Lm tri lng người, thng minh v ch.
  Khng giữ nguyn kh, thuốc bổ v ch.
  Thời vận khng thng, mưu cầu v ch

  Lm Tắc Tử

 6. #46
  Senior Member Nguyễn Tm's Avatar
  Join Date
  Dec 2014
  Location
  CALIFORNIA, USA
  Posts
  454
  QU EM MIỀN TY

  Sng tc : Tiến Lun
  Trnh by : Nguyễn Tm

  ( Trch trong CD album vol 3 NHỚ VỀ QU HƯƠNG )


  Tm cn chưa thiện, phong thủy v ch.
  Bất hiếu cha mẹ, thờ cng v ch.
  Anh em khng ha, bạn b v ch.
  Lm việc bất chnh, đọc sch v ch.
  Lm tri lng người, thng minh v ch.
  Khng giữ nguyn kh, thuốc bổ v ch.
  Thời vận khng thng, mưu cầu v ch

  Lm Tắc Tử

 7. #47
  Senior Member Nguyễn Tm's Avatar
  Join Date
  Dec 2014
  Location
  CALIFORNIA, USA
  Posts
  454
  ĐƯỜNG QUA THN EM

  Sng tc : Giao Tin
  Trnh by : Nguyễn Tm

  ( Trch trong CD album vol 2 CT BỤI TNH ĐỜI )


  Tm cn chưa thiện, phong thủy v ch.
  Bất hiếu cha mẹ, thờ cng v ch.
  Anh em khng ha, bạn b v ch.
  Lm việc bất chnh, đọc sch v ch.
  Lm tri lng người, thng minh v ch.
  Khng giữ nguyn kh, thuốc bổ v ch.
  Thời vận khng thng, mưu cầu v ch

  Lm Tắc Tử

 8. #48
  Senior Member Nguyễn Tm's Avatar
  Join Date
  Dec 2014
  Location
  CALIFORNIA, USA
  Posts
  454
  EM VỀ MIỆT THỨ

  Sng tc : H Phương
  Trnh by : Nguyễn Tm

  ( Trch trong CD album vol 3 NHỚ VỀ QU HƯƠNG )


  Tm cn chưa thiện, phong thủy v ch.
  Bất hiếu cha mẹ, thờ cng v ch.
  Anh em khng ha, bạn b v ch.
  Lm việc bất chnh, đọc sch v ch.
  Lm tri lng người, thng minh v ch.
  Khng giữ nguyn kh, thuốc bổ v ch.
  Thời vận khng thng, mưu cầu v ch

  Lm Tắc Tử

 9. #49
  Senior Member Nguyễn Tm's Avatar
  Join Date
  Dec 2014
  Location
  CALIFORNIA, USA
  Posts
  454
  CHỜ EM HT L DUYN TNH

  Sng tc : Tiến Lun
  Trnh by : Nguyễn Tm

  ( Trch trong CD album vol 2 CT BỤI TNH ĐỜI )


  Tm cn chưa thiện, phong thủy v ch.
  Bất hiếu cha mẹ, thờ cng v ch.
  Anh em khng ha, bạn b v ch.
  Lm việc bất chnh, đọc sch v ch.
  Lm tri lng người, thng minh v ch.
  Khng giữ nguyn kh, thuốc bổ v ch.
  Thời vận khng thng, mưu cầu v ch

  Lm Tắc Tử

 10. #50
  Senior Member Nguyễn Tm's Avatar
  Join Date
  Dec 2014
  Location
  CALIFORNIA, USA
  Posts
  454
  THƯƠNG LẮM C MAU

  Sng tc : H Phương
  Trnh by : Nguyễn Tm

  ( Trch trong DVD vol 1 TIẾNG LNG QU HƯƠNG pht hnh trong thng 7 năm 2015 )

  Tm cn chưa thiện, phong thủy v ch.
  Bất hiếu cha mẹ, thờ cng v ch.
  Anh em khng ha, bạn b v ch.
  Lm việc bất chnh, đọc sch v ch.
  Lm tri lng người, thng minh v ch.
  Khng giữ nguyn kh, thuốc bổ v ch.
  Thời vận khng thng, mưu cầu v ch

  Lm Tắc Tử

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •