Mnh Ơi
Sng tc: Minh Vy

Ai đ cng ti ngy xưa thề cu hẹn ước
Ai đ cng ti ngy xưa thề cu thuỷ chung
Nng đnh ra đi đi mi khng về
Cn lại nơi đy son sắt vợ chồng.

[ĐK:]
Ngy mnh đi gi dng nhiều hơn
Tiếng mưa buồn thm nước mặn mi mềm
Gối chăn lạnh lng một mnh quạnh hiu.

Ngy mnh đi nhớ em từng đm
Xt xa mnh ơi lẻ bạn đu rồi
Tiếng chim lạc bầy tm bạn xa xa nhớ em v cng.

Ai bung su cu, ai đau trong lng
Ai khng qun bạn, ai sầu tnh chung, ai đu lẻ loi
Ai gieo nhớ thương, ai thương em rồi
Ai qun duyn phận ai buồn mnh n ngồi nhớ ai.