Page 4 of 4 FirstFirst ... 234
Results 31 to 40 of 40

Thread: Hoa nh Ti

 1. #31
  Senior Member T_Yn's Avatar
  Join Date
  Apr 2014
  Location
  Tr Vinh
  Posts
  453

  Hoa Dừa


  Chỉ l những khoảnh khắc khi sắc mu thay đổi.
  V ti muốn lưu lại để được nhn ngắm hng ngy
  Mỗi loi hoa c một nt ring.
  Đ cũng chnh l những ti sản v gi m thin nhin đ ban tặng cho con người.

  Ti yu tất cả cc loi hoa chung quanh mnh.


  Hoa Dừa


  Gi đi, bỏ lại mnh ta
  Ngy qua, rồi lại ngy qua - qua ngy.
  T_Yn's Blog

 2. #32
  Senior Member T_Yn's Avatar
  Join Date
  Apr 2014
  Location
  Tr Vinh
  Posts
  453

  Hoa Dừa


  Hoa Dừa


  Gi đi, bỏ lại mnh ta
  Ngy qua, rồi lại ngy qua - qua ngy.
  T_Yn's Blog

 3. #33
  Senior Member T_Yn's Avatar
  Join Date
  Apr 2014
  Location
  Tr Vinh
  Posts
  453

  Hoa Dừa


  Hoa Dừa  Gi đi, bỏ lại mnh ta
  Ngy qua, rồi lại ngy qua - qua ngy.
  T_Yn's Blog

 4. #34
  Senior Member T_Yn's Avatar
  Join Date
  Apr 2014
  Location
  Tr Vinh
  Posts
  453

  Hoa Dừa


  Hoa Dừa


  Gi đi, bỏ lại mnh ta
  Ngy qua, rồi lại ngy qua - qua ngy.
  T_Yn's Blog

 5. #35
  Senior Member T_Yn's Avatar
  Join Date
  Apr 2014
  Location
  Tr Vinh
  Posts
  453

  Hoa Dừa


  Hoa Dừa


  Gi đi, bỏ lại mnh ta
  Ngy qua, rồi lại ngy qua - qua ngy.
  T_Yn's Blog

 6. #36
  Senior Member T_Yn's Avatar
  Join Date
  Apr 2014
  Location
  Tr Vinh
  Posts
  453

  Hoa Dừa


  Hoa Dừa


  Gi đi, bỏ lại mnh ta
  Ngy qua, rồi lại ngy qua - qua ngy.
  T_Yn's Blog

 7. #37
  Senior Member T_Yn's Avatar
  Join Date
  Apr 2014
  Location
  Tr Vinh
  Posts
  453

  Hoa Dừa


  Hoa Dừa


  Gi đi, bỏ lại mnh ta
  Ngy qua, rồi lại ngy qua - qua ngy.
  T_Yn's Blog

 8. #38
  Senior Member T_Yn's Avatar
  Join Date
  Apr 2014
  Location
  Tr Vinh
  Posts
  453

  Hoa Dừa


  Hoa Dừa


  Gi đi, bỏ lại mnh ta
  Ngy qua, rồi lại ngy qua - qua ngy.
  T_Yn's Blog

 9. #39
  Senior Member T_Yn's Avatar
  Join Date
  Apr 2014
  Location
  Tr Vinh
  Posts
  453

  Hoa Dừa


  Hoa Dừa


  Gi đi, bỏ lại mnh ta
  Ngy qua, rồi lại ngy qua - qua ngy.
  T_Yn's Blog

 10. #40
  Senior Member T_Yn's Avatar
  Join Date
  Apr 2014
  Location
  Tr Vinh
  Posts
  453

  Hoa Dừa


  Hoa Dừa


  Gi đi, bỏ lại mnh ta
  Ngy qua, rồi lại ngy qua - qua ngy.
  T_Yn's Blog

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •