Chỉ l những khoảnh khắc khi sắc mu thay đổi.
V ti muốn lưu lại để được nhn ngắm hng ngy
Mỗi loi hoa c một nt ring.
Đ cũng chnh l những ti sản v gi m thin nhin đ ban tặng cho con người.

Ti yu tất cả cc loi hoa chung quanh mnh.


Hoa Dừa