In BngMy đa thả hạt mưa rơi
Gi tung suối tc nghịch cười...tru em
Mưa vương t o lụa mềm
Thẹn thng em np bn thềm ng lơ
L xanh anh kết d mơ
Che mi, che mắt, che bờ vai thon

Bng mưa lăn nhẹ cuộn trn
In hnh hai bngnụ hn ngọt nồng


Tm Đoan