Hồi 63
Ni Hoa Sơn pht sinh biến cố


Phần mến mộ hiền ti c ch
Phần đi bn tm hợp nhau
Khng phn trn - dưới, trước - sau
Truyền cho kiếm php thỏa cầu Hồ Xung

Tổng Qut Thức – thức chung Cửu Kiếm
Học thức ny để chiếm thượng phong
Ph Kiếm Thức khi học xong
Giải ton kiếm php khắp trong ci trần
Ph Đao Thức l phần đ học
Chống lại đao mọi bậc trn đời
Ph Thương Thức sẽ tức thời
Chiếc chiu binh kh nhọn - di khắp nơi
Ph Tin Thức th thời ph giải
Binh kh trầm - ngắn phải thua mau
Ph Sch Thức sẽ chiếm đầu
Sch, tin, cn, bổng, chy… hầu giải ngay
Ph Chưởng Thức – thức ny ph giải
Mọi cước, quyền, chưởng, chỉ của người
Ph Tiến Thức học xong rồi
Bao nhiu m kh đẩy li được ngay
Ph Kh Thức chiu ny ph giải
Người nội cng thng thi cao siu
Tự tm pht ra kiếm chiu
Khng nhn đối thủ vẫn điều được tay

Học hết đ muốn ngy ti giỏi
Phải ngy đm nghĩ tới khng qun
Gic Ngộ phải đặt ln trn
Mọi chiu qun hết mới nn tranh hng

Truyền thụ hết Thanh Dương từ gi
Lại vo sau phiến đ ẩn thn
Khng cho ai được đến gần
“Bước Qua Phải Chết” chẳng cần nương tay

Xung buồn b mắt cay, đắng miệng
Đnh trở ra luyện kiếm Độc C
Tri qua hơn một canh giờ
Đ dần thấu hiểu đồ kiếm kia
Khi sử kiếm phn chia hai ng
Kiếm sử ta th qu tầm thường
Tĩnh th lm sao biết phương
Khng nn b buộc theo đường trước đy
Nếu đ muốn tuyệt hay sử kiếm
Kiếm lin min sẽ chiếm tiện nghi
Thuận theo tự nhin kiếm đi
Khng cần phn biệt chiu g, ra sao
Chẳng cần biết phi no, tn, tuổi?
Chỉ cần ta, chỉ mỗi kiếm nhanh
Kiếm chiu tri chảy, thục thnh
Sẽ cng đối thủ phn tranh, chẳng mng

Chiều Đại Hữu cng mang tin bo
Khch phương xa gh đo Hoa Sơn
Cng sư phụ, dnh phần hơn
Tranh nhau ngai vị Chưởng Mn phi mnh

Lng căm phẩn bất bnh trổi dậy
Phạt cũng qun… vội chạy xuống ngay
Lc Xung đang phng như bay
Gặp hai người lạ chặn ngay giữa đường
Vận cng lực chn dừng vừa kịp
Thm bốn người vy tiếp quanh chng
Dung nhan xấu x tạ tn
Bắt ngay Xung lại… ngỡ ngng siết bao

-------------
Hạ hồi phn giải