Cc Thi Hữu thn mến,

Nếu cc bạn đ từng xuất bản thi tập hoặc CD nhạc v nếu muốn giới thiệu tập thơ của mnh trn Hoa Sơn Trang th xin gữi ba trang sch hoặc CD cover cho hoason[at]gmail[dot]com. Hoason sẽ đăng hnh tập thơ v CD nhạc vo trong "Hoa Thi Cc" để giới thiệu đến qu đoc giả khắp nơi.

Xin cảm ơn cc bạn

hoason