Cũng khg kh đu Eo . Nghing miếng thịt khoảng 45 độ xuống ci sink rồi cạo từ trn xuống . Đồ kht sẽ rớt v trong sink thay v bm ngược vo miếng thịt . Dọn dẹp cũng khoẻ nữa .
Xăm da khi broil da sẽ nổ đều thay v bị bể ra tm lum như bong bng. Cn ci vụ trt muối, thoa giấm ln da th dt hỏng c lm g cả v dt theo trường phi da đen, cạo bỏ đi đu cần thoa chi cho n hao muối ... hehe