S
ơn thần đ phng tin tới Hoa Sơn Trang Chủ cho biết l ngọn ni nầy
c thể ngưng hoạt động mấy th thời vo ngy 20 thng 4 để cc thổ địa
tảo thanh sơn tặc
DATE: 04/20/2014
START TIME: 1:00 AM EDT
EXPECTED DURATION: 1:00 AM EDT - 4:00 AM EDT

Thời gian phỏng đon c thể hon thnh sớm hơn dự tnh

Cảm ơn cc bạn đ lắng nghe