NGẪU HỨNG

Ma đến mai đo khoe sắc thắm
Tết về sen trổ nt Xun Tn
Qu nh n nức tưng bừng hội
Đất khch lặng thầm đn gi Xun

TK