PDA

View Full Version : Cổ Thi 1. Hướng dẫn cách phiên âm Hán ngữ
 2. T́m hiểu về tứ đức
 3. T́m hiểu về Phú
 4. Tăng Quản Hiền Văn
 5. Thơ Hán Việt - Trương Văn Tú
 6. 61 bài đường thi qua những bản dịch Phạm Bá Chiểu
 7. Trường Tương Tư
 8. Tiễn bạn Vương Thập Nhất về Nam
 9. Tỳ Bà Hành
 10. BẮc thanh la
 11. Đại bi bạch đầu ông (Bạch đầu ông vịnh)